เกาะกูด คอรัล บีช รีสอร์ท
KOH KOOD CORAL BEACH RESORT
Tel: 039 323201-10, 06 3356279, 01 7616648; Fax: 039 323214-15 
Email: kohkoodcoralbeach@yahoo.com
  
 


 
Package Tour    
 Day 1 th
 9.30

Arrive to Laem sok pier  before take a boat

10.00 Depart from the port by  speed boat with highly safe equiment, touching with a lovely panarama view of Thai Gulf and Trat islands sight seeing about 40 minute, Arrive at Koh Kood Coral Beach serving with a warm welcome drink and check in
12.00-14.00 Lunch serve at "Koh Kood Coral Beach Resort" and Relax by swimming banana boat, and Kayak.
18.30 -19.30 Dinner and Karaoke
Day 2 nd
8.00 -9.00 Breakfast
10.00 - 12.30 Diving tour start around islands with a set of driving equipment, seeing a un-believable under water life and nature (driving expectation might be uponed of sea-wave strength and unexpectation of nature)
*** programme might be changed on weather ***
12.30  14.00 Lunch on Board
14.00-16.00 visit The Thai Royal hand writing of The King Rama VI at Klong Chaot water fall and enjoy with the water
16.00-18.00 Relax at the resort
19.00 Dinner and Karaoke
Day 3 rd
8.00-9.00 Breakfast
9.30-10.00 Take a Photo
10.00 Check-out and depart from the resort
      ------------------------------
วันที่ 1  
9.30 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมศอกจังหวัดตราด พนักงานรีสอร์ทรอต้อนรับท่านที่ท่าเรือ พร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นตรวจเช็คสัมภาระของท่านก่อนนำลงเรือ
     *** ทางรีสอร์ทขอสงวสิทธิ์ ในการไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นเรือ ในกรณีที่จะทำให้เรือมีน้ำหนักบรรทุกเกิน เพื่อความปลอดภัย ทางรีสอร์ทมีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์จำหน่าย ***
10.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก สู่รีสอร์ทโดยเรือเร็วของทางรีสอร์ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที. ถึงรีสอร์ท ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มเย็น ๆ จากนั้นนำท่านเข้าห้องพัก พร้อมจัดส่งกระเป๋าให้ท่านที่ห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ทางรีสอร์ทจัดไว้บริการ รับฟังสรุปรายการประจำวันจากทางรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนเล่นน้ำทะเล สัมผัสหาดทรายขาวสะอาด สนุกสนานกับกีฬาทางน้ำที่ท่านโปรดปราน อาทิเช่น  บานาน่าโบ๊ท, เรือคายัก
18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ สนุกสนานกับการร้อง เพลงคาราโอเกะ
19.30 - 22.00 น. บริการส่งตกปลา ไดหมึก (คิดค่าบริการ, กรุณาใช้อุปกรณ์ส่วนตัว หรือแจ้งให้ทางรีสอร์ทจัดหาให้ล่วงหน้า) หรือเพลิดเพลินกับคาราโอเกะ
วันที่ 2  
8.00 - 9.00 น รับประทานอาหารเช้า
9.00 - 10.00 น รับอุปกรณดำน้ำ และชูชีพ พร้อมรับฟังการบรรยายการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง และจัดกลุ่มผู้ที่จะไปดำน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
10.00 - 12.30 น. ออกเดินทางไปชมปะการัง และฝูงปลาสวยงาม ณ เกาะกะ และเกาะนก รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทราย บริเวณหมู่เกาะรัง
12.30 - 14.00 น - ออกเดินทางสู่น้ำตกคลองเจ้า ชมธรรมชาติอันสวยงามเยี่ยมชมแผ่นหินที่มีรอยจารึกลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 6
หรือ
- ดำน้ำให้อาหารปลา ชมฝูงปลาสวยงามและปะการังบริเวณเกาะกูด (ในกรณีที่น้ำตกคลองเจ้าน้ำแห้งไม่สามารถเข้าชมได้)
14.00 - 16.00 น. ออกเดินทางกลับ แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเล หรือของสดที่ท่านต้องการรับประทานเพิ่มพิเศษเป็นการส่วนตัว ที่หมู่บ้านชาวประมง
16.00 - 18.00 น ถึงรีสอร์ท พักผ่อนเล่นน้ำ หรือกีฬาทางน้ำตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมเพลิดเพลินกับคาราโอเกะ หรือ ตกหมึก บริเวณสะพานเทียบเรือของทางรีสอร์ท
(ท่านที่ต้องการออกตกปลา หรือ ไดหมึก สามารถเช่าเรือเป็นการส่วนตัวได้ กรุณาแจ้งพนักงานขายล่วงหน้า)
 
วันที่ 3  
8.00 - 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า รับฟังการนัดหมายเวลากลับ
9.30 - 10.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางกลับ
10.00 น เดินทางออกจากเกาะกูด คอรัล บีช รีสอร์ท ใช้เวลาประมาณ 40 นาที. ถึงท่าเรือแหลมศอก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
(เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เวลาเดินทางกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพอากาศ แต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) Move mouse over picture to stop slideshow


 Koh Kood Coral Beach