เกาะกูด คอรัล บีช รีสอร์ท
KOH KOOD CORAL BEACH RESORT
Tel: 039 323201-10, 06 3356279, 01 7616648; Fax: 039 323214-15 
Email: kohkoodcoralbeach@yahoo.com 
 


 
How To meet us:
 
You Can both dive or take an air conditioned bus( 4 hrs.) from Bangkok to Trat Provine. From main land Trat, we will bring you to our resort by speed boat that takes around 40 min.

จากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือ รถโดยสารปรับอากาศ มายังท่าเรือแหลมศอก จากนั้นนำท่านสู่รีสอร์ทโดยเรือเร็วใช้เวลา 40 นาที หรือ เรือใหญ่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
 

 Move mouse over picture to stop slideshow


 Koh Kood Coral Beach